fbpx

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a 4 Run Happy Team Kft., mint szervező (a továbbiakban: Szervező) által saját honlapján, valamint a Szervező által megrendezésre kerülő versenyek kapcsán egyéb honlapokon keresztül értékesített nevezésekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos általános szerződési feltételeket. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szervezőre és a tőle bármely szolgáltatást igénybe vevő Felhasználókra.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A Szervező honlapjának működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szervező weblapján (https://4runhappyteam.com) és aldomainjein (https://4runhappyteam.hu/, http://www.velenceikor.hu/) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://4runhappyteam.com/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható. 

Tartalom

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1

1. A SZERVEZŐ ADATAI: 2

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK: 2

3. REGISZTRÁCIÓ/NEVEZÉS. 3

4. AZ ÁSZF TÁRGYA. 3

5. Nevezések és az események lebonyolítása. 4

A) Nevezés a Csókakör Jótékonysági Trail, Csókakör Éjszakai Futás és a Sárkány Maraton eseményekre. 4

B) Nevezés a Velencei kör futókörre. 5

6. Az Események rendje. 5

7. Az időmérés szabályai 6

8. VERSENYZŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK. 6

A) Futókra vonatkozó szabályok. 7

B) Kerékpáros indulókra vonatkozó szabályok. 7

C) Babakocsival indulókra vonatkozó szabályok. 7

D) A kerekesszékkel indulókra vonatkozó szabályok. 8

E) Gyermekfutamokra irányadó szabályok. 8

F) Kutyákkal futókra irányadó szabályok. 8

G) Nordic walking résztvevőkre irányadó szabályok. 8

9. Befutó, helyezések. 8

10. Egyéb, az Eseményekkel kapcsolatos szabályok. 9

11. A Szervező felelőssége. 9

12. ELÁLLÁS JOGA. 9

13. Jótállás, szavatosság.. 10

14. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS. 11

15. VEGYES RENDELKEZÉSEK. 12

16. PANASZKEZELÉS RENDJE. 12

17. SZERZŐI JOGOK. 16

18. ADATVÉDELEM.. 16

1.     számú melléklet: FELELŐSSÁGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT. 17

1. A SZERVEZŐ ADATAI:

A Szervező neve: 4 Run Happy Team Kft. 

A Szervező székhelye (és egyben postai úton a panaszügyintézés helye): 1134 Budapest, Szabolcs utca 3. b. ép. fszt. 11. 

A Szervező elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az ügyfél kizárólag emailben tudja felvenni  a kapcsolatot a Szervezővel.

Cégjegyzékszáma:  01 09 349881

Adószáma: 27109047-1-41

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Telefonszáma: +36 1-3544800

Az ÁSZF nyelve: magyar

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.  A jelen ÁSZF 2023. március 27. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szervező jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et. A módosításokat a Szervező azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.  Felhasználó, amennyiben belép a Szervező által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4.  Szervező fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szervező írásos hozzájárulása nélkül.

2.5. A Szervező semmilyen magatartási kódex rendelkezésének nem veti alá magát.

3. REGISZTRÁCIÓ/NEVEZÉS

3.1.  Felhasználó a weboldalon, illetve a Szervező által a fentebb nevesített aldomainek bármelyikén történő nevezésével/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és tudomásul vette.

3.2.  Felhasználó a nevezés/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A nevezés/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szervező kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3.  A Szervezőt a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4.  A Szervezőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szervezőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. AZ ÁSZF TÁRGYA

A Szervező futóversenyek és az azokhoz kapcsolódó szabadidős programok (a továbbiakban együtt: Esemény) szervezésével és lebonyolításával foglalkozik. Ennek alapján lehetőséget biztosít arra, hogy bármely természetes személy a Szervező jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételei szerint az Eseményeken részt vegyen: nevezést adjon le, illetve nézőként/kísérőként jelen legyen.

4.1. Az Eseményekre előzetesen kizárólag online lehet nevezni. Bizonyos események tekintetében a Szervező lehetőséget biztosít a helyszíni nevezésre. Amennyiben a Szervező ilyen nem biztosít, a Felhasználónak semmiféle kártérítési igénye nem lehet a Szervezővel szemben. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy helyszíni nevezés esetén az előzetes online nevezéstől eltérő (magasabb) részvételi díjat állapítson meg. A nevezésekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők.

4.2.  A weboldalon Szervező részletesen feltünteti az Esemény nevét, leírását, a esetlegesen a korábbi Eseményekről fotókat jelenít meg.

4.3.  Amennyiben akciós nevezési díj vagy egyéb promóció (pl. nyereményjáték) kerül bevezetésre, Szervező teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4.  Amennyiben a Szervező minden gondossága ellenére hibás nevezési díj kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a nevezés közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szervező nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat nevezési szándékától.

4.5.  Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. Nevezések és az események lebonyolítása

A) Nevezés a Csókakör Jótékonysági Trail, Csókakör Éjszakai Futás és a Sárkány Maraton eseményekre

5.1. A Felhasználó a Szervező Eseményeire (futóversenyek) az adott Eseményt bemutató, a weboldalon található honlapcímen (sportnaptar.hu) tud nevezni. A sportnaptar.hu felületén regisztrálni szükséges. A sportnaptar.hu általános szerződései feltételei irányadók, amelyet itt lehet letölteni: https://sportnaptar.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

5.2. A nevezés során az alábbi adatokat kell megadni: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, születési dátum, nem, telefonszám, csapatnév, korosztály. Rajtszámra kerülő nevet nem kell megadni! Ezt követően a rendszer összegzi az adatokat és a nevezést a kosárba kell helyezni. A kosár mezőnél további nevezés is leadható. Ezt követően kell megadni a kapcsolattartási adatokat és a számlázási nevet, címet, illetve ki kell választani a fizetés módját (átutalás vagy bankkártya). A szükséges, a vásárlási kötelezettségre való figyelmeztetésre vonatkozó mező kipipálását követően a zöld „Vásárlás” gomb megnyomásával aktiválható a nevezés.

5.3. Felhasználó a nevezés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap a rendszertől, a nevezési felületet biztosító felülettől. A nevezés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szervezőhöz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szervező kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.4. Helyszíni nevezés esetén a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a nevezési lap hiányos, pontatlan kitöltéséből adódó problémákért a Szervező nem vállal felelősséget.

5.5. Helyszíni regisztráció: A nevező az Esemény (verseny) megkezdése előtt köteles regisztrálni a Szervező standjánál, ahol a Szervező ellenőrzi a személyes adatokat és a nevezési díj megfizetését. Ekkor kerül átadásra az időmérő chip és étkezés esetén az étkezési kupon /jegy, amennyiben a Szervező étkezést biztosít.

5.6. A nevezési díj az alábbiakat tartalmazza:

- befutóérem

- díjazás az adott Eseményen meghirdetettek szerint

- frissítés

- egyes eseményeken étkezés.

5.7. A rajtlisták az Eseményt követő 24 hónapig elérhetőek el.

B) Nevezés a Velencei kör futókörre

5.8. A Velencei-kör egy úgynevezett instant esemény, a Szervező aktív részvétele nélkül, kizárólag a Felhasználó közreműködésével zajlik. A Velencei-kör futva, gyalog vagy kerékpárral teljesíthető, ennek módját nevezésnél lehet kiválasztani.

5.9. A teljesítést az útvonalon elhelyezett ellenőrző (QR) kódok segítségével lehet igazolni. Ehhez egy okostelefonra és mobilinternetre van szükség.

5.10. Az útvonal nagyrészt a hivatalos bringaúton halad, illetve a track útvonalát követve teljesíthető. A teljes útvonalat be kell járni a meghatározott útvonal alapján. Az ellenőrzőpontokat a megadott sorrendben kell érinteni. Pont kihagyása, rossz pont sorrend, vagy szintidőn túli beérkezés esetén a teljesítés nem érvényes. Az eredmény táblázatban "Feladta", vagy „Szintidőn kívül” fog szerepelni a név mellett. Útközben frissíthet bárki, bárhol. Kerékpáros kísérő megengedett.

5.11. A Velencei-kör-ön való részvételhez a http://www.velenceikor.hu/ felületén a nevezéshez regisztrálni szükséges. A regisztráció során az alábbi adatokat kell megadni: név, születési év, nem, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, felhasználónév és jelszó. A Felhasználó a nevezés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap rendszerünktől. A nevezés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szervezőhöz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szervező kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Helyszíni nevezés nincs.

5.12. A regisztrációt követően a „nevezés” menüpontban található számlaszámra kell a nevezési díjat utalni. Ezért a Felhasználó kap egy úgynevezett „kredit”-et. 1 kredit = 1 indulási lehetőség. Az utalást követő 24 órán belül visszaigazoló levelet küldünk. Ezután tud a Felhasználó nevezni; az indulásra 10 naptári nap áll rendelkezésre. Ha ez idő alatt nem tud a Felhasználó elindulni, a neve eltűnik a „Hamarosan indul” alól, de a kredit megmarad. Új induláshoz újra kell nevezni. Ezt a Felhasználó korlátlan számban megteheti. A kredit kizárólag sikeres teljesítéskor nullázódik, azaz ha nem sikerül akkor nem kell újra fizetni.

5.13. A Velencei-kör teljesíthető egyénileg, de csapatban is. Ilyenkor minden csapattagot regisztrálni és nevezni kell.

- befutóérem

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy nevezési adatai (név, születési évszám, lakhely, egyesület) a publikus rajt- es eredménylistákon feltüntetésre kerülnek a http://www.velenceikor.hu/ weboldalon 24 hónapon keresztül.

6. Az Események rendje

6.1. Eseményeinket a sportszerűség, egészség és az egymás és versenytársaink iránti tisztelet és önzetlenség jegyében tartjuk. Minden versenyző köteles a fair play alapelvét betartani, a szabályoknak megfelelően versenyezni. A Szervező kizárja a versenyeiről azt, aki jogosulatlan segítséget vesz igénybe a verseny során.

6.2. Az Eseményeken a Szervező munkatársai „Szervező 4 RUN” feliratú láthatósági mellényt viselnek, tőlük lehet segítséget kérni az Események során.

6.3. Az eseményeken a 18 éven alul személyek felügyeletére jogosult személy(ek) köteles(ek) biztosítani, hogy a kiskorú személy a versenyt ne akadályozza, illetve kötelesek gondoskodni arról, hogy a kiskorú személy – korának megfelelő mértékben – felügyelet alatt álljon az Esemény ideje alatt.

6.4. Az Események fénykép- és mozgóképfelvétel (ideértve a drónnal történő képkészítést is) kizárólag a Szervező előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az Eseményeken a Szervező által megbízott fotósok, videósok „Szervező 4 RUN” feliratú láthatósági mellényt viselnek. Rajtuk kívül kizárólag a sajtó hivatásos munkatársai, valamint a Szervező által írásban engedélyezett személyek készíthetnek képeket, ide nem értve a mobiltelefonnal készített, kizárólag privát célt szolgáló fotókat.

6.5. A Szervező az Események kapcsán NEM vállal:

 • szervezett értékmegőrzést;
 • transzferes szállítást;
 • szállás-szolgáltatást,
 • biztosítás.

Egyes Események során a Szervező kínálhat étkezést, amelyet a nevezők tudnak igénybe venni a Szervező által biztosított, a helyszíni regisztráció során átadott kuponnal. Valamely Eseményen nyújtott étkezés nem keletkeztet alanyi jogot más Eseményen való étkeztetésre.

6.6. A Szervező egyes Eseményein a versenyzők részére különböző frissítést biztosít. Szemetet kizárólag a frissítőpontokon lehet leadni; a versenyeken útvonalain a szemetelés szigorúan tilos és ennek megszegése a versenyből való azonnali kizárást von maga után.

7. Az időmérés szabályai

7.1. Az időmérő chip-et a versenyen résztvevő személy köteles a bokáján vagy karján viselni, de úgy, hogy azt a ruházat ne takarja el, mert probléma adódhat az időméréssel.

7.2. A célvonal elérését követően a versenyen résztvevő személy köteles az időmérő chip-et a Szervező által megjelölt helyen leadni. Aki ezt elmulasztja, kártérítési felelősség terheli.

7.3. Gyermekfutamokon időmérés általában nincs; egyes Eseményeken a Szervező fenntartja a jogot az időmérés biztosítására.

7.4. Az időmérő rendszer meghibásodása esetére a felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szervező nem tudja a pontos időeredményeket közzétenni.

8. VERSENYZŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

Általános szabályok

Bármely, versenyen induló Felhasználó köteles aláírni és elfogadni a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében foglalt Felelősségvállaló Nyilatkozatot.

8.1. A vasúti átjárókban a versenyző köteles a forgalmat irányító személyek (Szervezők vagy polgárőrök) utasításait betartani. Piros jelzés esetén az áthaladás szigorúan tilos és életveszélyes, aki ezt megszegi, azonnal kizárható a versenyből!

8.2. A versenyeken minden Felhasználó a saját felelősségére vesz részt. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a nevezési díj biztosítást nem tartalmaz.

8.3. A versenyek útvonalain kötelező betartani a jobbra tarts elvet. A versenyen indulóknak tilos elhagynia a kijelölt versenypályát.

8.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a verseny útvonalán útburkolati hibák, egyenetlenségek előfordulhatnak, amelyek miatt fokozott figyelemmel kell haladnia a versenypályán. Az úthibák okozta balesetekért a Szervező nem vonható felelősségre. A teljes távot nem teljesítő, a kijelölt útvonaltól eltérő, vagy egyéb – a versenyző társakkal szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító versenyzők a versenyből kizárásra kerülnek.

8.5. Figyelemmel arra, hogy az Események tömegrendezvénynek minősülnek (Ptk. 2:47. § (2) bekezdés), így a Felhasználó  tudomásul veszi, hogy szerepelhet a versenyről készülő audiovizuális felvételeken, illetve fotókon, amelyek a rendezvényről szóló audiovizuális, internetes, nyomtatott vagy egyéb anyagokban ellenszolgáltatás nélkül felhasználásra kerülhetnek.

A) Futókra vonatkozó szabályok

8.6. Külterületen, ha a versenyútvonal közutat érint (amelyről előzetesen tájékoztatás adunk), kötelező a láthatósági mellény/pánt használata.

8.7. Éjszakai verseny esetén kötelező a megfelelő világító-eszköz viselése (fejlámpa vagy egyéb, világításra szolgáló eszköz).

 

B) Kerékpáros indulókra vonatkozó szabályok

8.8. A Szervező által rendezett Eseményeken kizárólag akkor lehet kerékpárral indulni, ha azt a versenykiírás megengedi.

8.9. Bármely eseményen kizárólag hagyományos meghajtású kerékpárral lehet indulni. Elektromos rásegítéssel vagy segédmotorral hajtott kerékpárral nem lehet indulni; ilyen esetben a Szervező fenntartja jogát az azonnali versenyből való kizárásra. Rollerrel, elektromos rollerrel, elektromos egykerekűvel nem lehet a versenyeken indulni.

8.10. Kötelező a verseny időtartama alatt mindvégig a bukósisak és a láthatósági mellény viselése. A kerékpárnak rendelkeznie kell a KRESZ által megkövetelt alapvető felszereltséggel (első-hátsó lámpa, kerékprizma, csengő). Ittasan TILOS a versenyen részt venni!

8.11. A kerékpáros köteles a KRESZ szabályainak betartásával haladni a verseny időtartama alatt.

8.12. Kerékpároson futamon (versenyen) nem szabad kutyával együtt részt venni.

C) Babakocsival indulókra vonatkozó szabályok

8.13. Babakocsis futáson a nevező személy kizárólag saját felelősségére indulhat; bármely sérülés vagy kár tekintetében a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Kérjük, hogy az Eseményt megelőzően tanulmányozza a verseny útvonalát, térképét annak érdekében, hogy meggyőzödjön arról, hogy az útvonal alkalmas-e a babakocsival való futásra.

D) A kerekesszékkel indulókra vonatkozó szabályok

8.14. A Szervező által szervezett Eseményeken önálló kategóriaként nem indul ilyen futam, azonban lehetőséget biztosít a Szervező arra, hogy segítő (futó vagy más személy) közreműködésével kerekesszékesek is részt vehessenek a versenyeken, amennyiben az útvonal azt engedi. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az útvonal sajátosságaira figyelemmel a futóknak meghirdetett távokat kerekesszékkel indulók esetén lerövidítse.

E) Gyermekfutamokra irányadó szabályok

8.15. Az Eseményeken meghirdetett gyermekfutamokon nincsen korosztályos bontás és nincsen helyezés. A Szervező minden gyermekfutamon résztvevő számára befutóérmet biztosít; egyes Eseményeken egyéb ajándékok is lehetnek, de erre a Szervező előzetesen kötelezettséget nem vállal.

F) Kutyákkal futókra irányadó szabályok

8.16. A futókra vonatkozóan az A) pontban irányadóak. Kutyával együtt kizárólag saját felelősségre lehet részt venni a versenyeken, bármely sérülés vagy kár tekintetében a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A harmadik személyeknek okozott kár tekintetében kizárólagosan a kutyával együtt futó személy tartozik felelősséggel.

8.17. A kutyák tekintetében kizárólag szocializált, stressztűrő, megfelelő fizikai állóképességgel és érvényes veszettség elleni oltással rendelkező kutyák vehetnek részt futamokon.

8.18. A Szervező állatorvosi felügyeletet az Eseményeken nem vállal.

G) Nordic walking résztvevőkre irányadó szabályok

8.19. Ezen a távon nincs kötelező felszerelés, de javasolt az alábbi felszerelések megléte: mobiltelefon (feltöltött akkumulátorral, bekapcsolt állapotban), legalább 1 liter folyadék tárolására alkalmas eszköz; kabát (dzseki); fényképes igazolvány; izolációs fólia.

9. Befutó, helyezések

9.1. A Szervező minden versenyzőnek befutóérmet biztosít.

9.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy nevezési adatai (név, születési évszám, lakhely, egyesület) a publikus rajt- es eredménylistákon feltüntetésre kerülnek.

9.3. A rajtlisták az Eseményt követő 24 hónapig érhetőek el.  

10. Egyéb, az Eseményekkel kapcsolatos szabályok

10.1. Ha a felhasználó (versenyző) a verseny során rosszul lesz vagy őt baleset éri, kérjük, hogy ezt jelezze a legközelebbi frissítőponton vagy bármely Szervezői munkatársnak, illetve telefonáljon a Szervező által az adott Esemény versenyközpontjában kiírt elsősegélynyújtó telefonszámon.

10.2. A Szervező állandó orvosi szolgálatot az esemény helyszínén nem biztosít, azonban elsősegélynyújtó személy tartózkodik a versenyközpontban.

10.3. A Szervező a versenyeken frissítést biztosít. Szemetet kizárólag a frissítőpontokon szabad kidobni, egyéb, a versenyt érintő területen a szemetelés szigorúan tilos!

10.4. Az Esemény teljes helyszínén és az útvonalon bármilyen reklám és marketing tevékenység kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével történhet.

10.5. A Szervező nem vállal felelősséget a versenyközpontban, a frissítő pontokon, illetve az autókban hagyott értékekért.

10.6. Viharos időjárás esetén a Szervező fenntartja a jogot az esemény ideiglenes vagy végleges felfüggesztésére. Az ideiglenes felfüggesztés esetén az Esemény a Szervező által meghatározottak szerint, még az esemény napján folytatásra kerül. Végleges felfüggesztés esetén az esemény véget ér, a Felhasználó nem jogosult visszatérítésre.

10.7.Elháríthatatlan külső ok miatt a Szervező fenntartja az útvonal és a program- megváltoztatásának jogát.

11. A Szervező felelőssége

11.1. A Szervező nem tartozik felelősséggel:

- az ellenőrzési körén kívül eső, észszerű intézkedésekkel el nem hárítható olyan külső körülményekért, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre („vis maior”), és amely miatt szerződéstől elállni kényszerül, s ezzel a Felhasználónak esetlegesen kárt/költséget okoz;

- olyan károkért, költségekért, nem vagyoni jellegű sérelmekért, amelyek abból adódnak, hogy a Felhasználó nem megfelelő egészségi állapotban vesz részt bármely versenyen.

11.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Esemény időpontját egyoldalúan módosítsa legkésőbb az Esemény előtt 3 nappal. Időpontmódosítás esetén a Felhasználót az Esemény eredeti időpontja előtt értesíti. Ha a módosítás miatt a Felhasználó nem tud részt venni az Eseményen, kérheti a nevezési díj visszatérítését vagy más esemény díjába történő beszámítását. A Szervező felelősségvállalásának maximális mértékét a szerződés nem – vagy hibás teljesítéséből eredő károkért a szolgáltatás díjának, illetve a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza, és ezt a Felhasználó tudomásul veszi.

12. ELÁLLÁS JOGA

12.1.  A Felhasználó a jelen fejezet tekintetében kizárólag akkor jogosult elállásra, ha „fogyasztónak” minősül (Ptk. 8:1. § 3. pont: fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy). Egyesületek, cégek és egyéb nem természetes személyek nem minősülnek fogyasztónak, őket az elállás joga nem illeti meg.

12.2. A Felhasználót a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletnek a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szabályai szerint illeti meg az elállás joga, azaz a Felhasználó (mint fogyasztó) a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállási vagy felmondási jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A szerződéskötés napja az a nap, amikor a Felhasználó a nevezését leadja és annak díját teljes körűen megfizeti.

12.3. Ha a Felhasználó (fogyasztó) elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szervező postai vagy elektronikus címére. Ebből a célból felhasználhatja a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállási-/felmondásinyilatkozat-mintát is. A Felhasználó (fogyasztó) határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

12.4. Az elállás/felmondás joghatásai: Ha Felhasználó (fogyasztó) eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Felhasználó (fogyasztó) által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk.

13. Jótállás, szavatosság

13.1. Hibás teljesítés

13.1.1. A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

13.2. Kellékszavatosság

13.2.1. Hibás a teljesítés különösen, ha a szolgáltatás/termék/jegy valamilyen minőségi, vagy mennyiségi hibában szenved.

13.2.2. A Felhasználó a Szervező hibás teljesítése esetén a Szervezővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a szolgáltatással kapcsolatos hibákért, amelyek a szolgáltatás átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó nem tudja érvényesíteni.

13.2.3. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

13.2.4. Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szervező számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szervező költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

13.2.5.  Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

13.2.6.  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

13.3. Termékszavatosság

13.3.1.  Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

13.3.2.  Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

13.3.3.  A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

13.3.4.  Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

13.3.5.  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

13.3.6.  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

14. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

14.1.  Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

14.2.  A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

14.3.  A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szervezőt terhelik (Ptk. 6:166. §).

14.4.  A Szervező a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

14.5.  A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

14.6.  Ha a Szervező a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

14.7.  A Szervező a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

14.8.  A Szervezőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

15. VEGYES RENDELKEZÉSEK

15.1.  Szervező kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

15.2.  Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

15.3.  Amennyiben Szervező a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szervező egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

15.4.  Szervező és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

15.5.  Felek rögzítik, hogy a Szervező webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szervező viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a  fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

16. PANASZKEZELÉS RENDJE

16.1.  Amennyiben Felhasználónak bármilyen panasza van az Esemény(ek)kel, a nevezéssel vagy a weboldal működésével kapcsolatban, úgy panaszát e-mail címen, vagy postai levél útján is közölheti. Esemény során mód van a személyes panasztételre is.

16.2.  Szervező a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szervező a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

16.3.  Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szervező, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

16.4.  Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

16.5.  A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

16.6.  A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451- 775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312 Név: Kirst László

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

16.7.  A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szervező kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

16.8.  Online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

16.9. Szervezőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

16.10. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyet a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti módon és tartalommal kell benyújtani.

17. SZERZŐI JOGOK

17.1.  Miután a 4runhappyteam.hu, mint weboldal, továbbá annak aldomainjei szerzői jogi műnek minősülnek, tilos a 4runhappyteam.comweboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szervező írásos hozzájárulása nélkül.

17.2.  A 4runhappyteam.com weboldalról, továbbá annak aldomainjeiről és azok adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

17.3.  A Szervező fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

17.4.  Tilos a 4runhappyteam.com weboldal, továbbá annak aldomainjei tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

17.5.  A 4runhappyteam.com név és annak aldomainjei szerzői jogi védelmet élveznek, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a Szervező írásos hozzájárulásával lehetséges.

17.6.  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szervezőt kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szervező közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

18. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:   https://4runhappyteam.com/adatvedelem

 

1.    számú melléklet: FELELŐSSÁGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

A 4 Run Happy Team Kft. (székhely: 1134 Budapest, Szabolcs utca 3. b. ép. fszt. 11.; cégjegyzékszáma:  01 09 349881; adószám: 27109047-1-41; elektronikus levelezési címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), mint Szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által szervezett versenyeken történő részvételhez kötelező az alábbiak elfogadása:

 

Alulírott, …………………………………………… (név; születési idő, lakcím) tudomásul veszem, illetve kötelezettséget vállalok arra, hogy

 • a rendezvényen saját felelősségre, a versenyeknek megfelelő egészségi állapotban veszek részt;
 • a Szervező és munkatársai, megbízottjai (pl. forgalmat irányító személyek) utasításait a versenyek zavartalan lebonyolítása érdekében köteles vagyok betartani;
 • amennyiben a Szervező külső körülményekből kifolyólag úgy ítélik meg, tudomásul veszem az előre kijelölt pálya megváltoztatását és a verseny alatt azon haladok;
 • Rajtszám biztosítása esetén: a verseny alatt köteles vagyok a szervezőktől kapott rajtszámot mindvégig jól látható módon, mellkason vagy rajtszámtartó övön (elöl) viselni.
 • a pálya elhagyása, annak rövidítése kizárást von maga után;
 • bár a Szervező minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pálya akadályoktól mentes legyen, de ha ennek ellenére a pálya egyenetlensége miatt (kátyú, bucka, lépcső, padka, stb.) szerzek sérülés, úgy az ezzel kapcsolatban keletkező károkat magam viselem;
 • a Szervező által rendezett versenyek, események tömegrendezvénynek minősülnek (Ptk. 2:47. § (2) bekezdés), ezért tudomásul veszem, hogy a rólam készül fotókat, mozgókép anyagokat a szervezők korlátlan ideig felhasználják promóciós tevékenységre, és ezzel kapcsolatban ellenszolgáltatásért nem vagyok jogosult fellépni;
 • a Szervező nyilvánosan elérhető Általános Szerződési Feltételeit megismertem és annak tartalmát tudomásul veszem.

(kelt)

……………………………………………………………………………………….

név, aláírás

Top
Weboldalunk fejlesztése érdekében cookie-kat használunk. A weboldal használatának folytatásával Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Bővebben…